Βιβλιογραφία για Γονείς

grami

Herbert, M. (1996). Τα όρια στη συμπεριφορά των παιδιών: Θετ13277952_10154020321880831_483520849_nικοί τρόποι διαπαιδαγώγησης (Β. Παπαδιώτη – Αθανασίου Επιμ. Έκδ., Θ. Τσοβίλη Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Setting limits: Promoting positive parenting. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).

Herbert, M. (1998). Χωρισμός και διαζύγιο (Β. Παπαδιώτη – Αθανασίου Επιμ. Έκδ., Γ. Μωραΐτου Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Separation and anxiety: Helping children cope. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).

Herbert, M. (1998). Η κακή συμπεριφορά: Βοηθώντας τους γονείς να αντιμετωπίσουν το παιδί με διαταραχή διαγωγής (Β. Παπαδιώτη – Αθανασίου Επιμ. Έκδ., Γ. Μωραΐτου Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Banishing bad behaviour: Helping Parents cope with a child’s conduct disorder. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).