Τι είναι η Κλινική Ύπνωση

13281699_10154020324180831_1227695114_nΗ επίσημη ιστορία της Κλινικής Ύπνωσης ξεκινάει από το 1955 όταν ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος ένταξε την ύπνωση στις αποδεκτές ιατρικές μεθόδους. Το 1958 ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος επίσης ενέκρινε τις ιατρικές εφαρμογές της ύπνωσης και ενθάρρυνε την έρευνα για την περαιτέρω ανάπτυξή της.  Το 1960 ο Αμερικανικός Σύλλογος Ψυχολόγων θεωρεί την Κλινική Ύπνωση ως επίσημο τομέα της ψυχολογίας.

Ο επίσημος ορισμός του Αμερικανικού Συλλόγου Ψυχολόγων (APA-Division of Psychological Hypnosis-30) ορίζει την Κλινική Ύπνωση ως:

“Μια διαδικασία κατά την διάρκειά της οποίας ένας επαγγελματίας υγείας, ή ερευνητής, παροτρύνει έναν πελάτη, ασθενή ή ένα υποκείμενο να βιώσει αλλαγές στην αίσθηση, αντίληψη, την σκέψη και την συμπεριφορά του”

Η Κλινική Ύπνωση αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον αναγνωρισμένες και δημοφιλείς προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία και ένα ξεχωριστό, αναγνωρισμένο επάγγελμα στο χώρο της ψυχικής υγείας (Burrows, Stanley & Bloom, 2001).

Tο μοντέλο της Κλινικής Ύπνωσης που χρησιμοποιώ, είναι μια νεωτεριστική, απαρτιωτική προσέγγιση που επεκτείνει σημαντικά τα παραδοσιακά και ερευνητικώς εμπεριστατωμένα μοντέλα της Κλινικής Ύπνωσης που επικρατούν κυρίως στις Η.Π.Α και την Αυστραλία. Αντλεί τις βάσεις του από την νευροβιολογία του συναισθήματος και αναμειγνύει στοιχεία από σχολές όπως: Γνωσιακή Θεραπεία, Συμπεριφορισμός, Άμεση Θεραπεία Υποσεινηδήτου (Private Subconscious-Mind Healing), Καταστάσεις του Εγώ (Ego-States Therapy), Συμβολόδραμα (Guided Affective Imagery), Regression & Age Regression και Clinical Affectology σε ένα πλούσιο, ενοποιητικό, εννοιολογικό και θεραπευτικό μοντέλο.

Για να μπορέσει όμως κάποιος να κατανοήσει τι είναι και πώς λειτουργεί η Κλινική Ύπνωση, χρειάζεται πρώτα να κατανοήσει κάποιες βασικές αρχές της λειτουργίας του ανθρώπινου νου (Υποσυνείδητος & Συνειδητός Νους).

 

Πηγές

  1. American Psychological Association (1994). APA definition and description of hypnosis. Defining hypnosis for the public. Contemporary Hypnosis, 11(3), 142-143.
  2. Burrows, G.D., Stanley, R.O., & Bloom, P.B. (2001). International handbook of clinical hypnosis. New York: Willey