Πώς Λειτουργεί η REST

13295212_10154020325320831_2103815839_nH μέθοδος REST αποτελεί μια μέθοδο στέρησης αισθητηριακών ερεθισμάτων, κατά την οποία το άτομο επιπλέει ανάσκελα σε μια δεξαμενή απόλυτα ηχομονωμένη και αδιαπέραστη από το φως, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα εξωτερικό ερέθισμα.

Η δεξαμενή έχει ένα καπάκι το οποίο ανοίγει εσωτερικά και εξωτερικά της δεξαμενής έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να διακόψει την συνεδρία οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Το βάθος του νερού που εμπεριέχεται στην δεξαμενή είναι 200-300mm.

Το νερό αποστειρώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω ειδικού φίλτρου άνθρακα, UV-light και υπεροξείδιο του υδρογόνου (H²O²). Επίσης, η πολύ υψηλή περιεκτικότητα άλατος στο νερό (25%), εμποδίζει την επιβίωση βακτηριδίων ή άλλων μικροβίων. Στο νερό υπάρχουν διαλυμένα κορεσμένα άλατα  Epsom, έτσι ώστε να προκαλείται σημαντική άνωση. Με αυτό τον τρόπο το πρόσωπο του ατόμου βρίσκεται διαρκώς έξω από το νερό και δεν προκαλείται κανένα εμπόδιο στην αναπνοή. Επίσης η πυκνότητα του νερού  εμποδίζει την ανατροπή του σώματος ακόμα και σε περίπτωση ύπνου.

Η θερμοκρασία του νερού και του αέρα διατηρούνται σε θερμοκρασία του δέρματος (περίπου 33ο C). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το άτομο να νιώθει την αίσθηση των ορίων του σώματός του σταδιακά όλο και λιγότερο. Η πίεση του νερού στο δέρμα είναι χαμηλότερη της κυκλοφορικής πίεσης και έτσι εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία του αίματος στα τριχοειδή αγγεία του δέρματος.

Επίσης, η εγκεφαλική δραστηριότητα που σχετίζεται με τους ορθοστατικούς μύες μειώνεται στο ελάχιστο. Για τους λόγους αυτούς, το άτομο δεν έχει την ανάγκη να κινηθεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και νιώθει μια απόλυτη άνεση στο σώμα. Επιπλέον, σε αυτή την κατάσταση, απελευθερώνονται φυσικές ενδορφίνες που μειώνουν την αίσθηση οποιουδήποτε πόνου. Τα επίπεδα γαλακτικού οξέως μειώνονται και αυξάνεται η ροή στο λεμφικό σύστημα.

Μια πολύ σημαντική λειτουργία του REST σχετίζεται με τα ευρήματα του Sperry (1985) πάνω στις διαφορετικές λειτουργίες των δυο ημισφαιρίων. Συγκεκριμένα, ο Sperry (1985), απέδειξε ότι το κάθε ημισφαίριο έχει διαφορετικές επιδράσεις στην λειτουργία του ατόμου (Πίνακας 1).

Σύμφωνα με τον Sperry (1985) το αριστερό ημισφαίριο (που είναι και το κυρίαρχο στους περισσότερους ανθρώπους) έχει σαν κύρια λειτουργία την επεξεργασία εξωτερικών ερεθισμάτων, με τα οποία βομβαρδίζεται ο νους στην καθημερινότητά του. Αντίθετα το δεξί ημισφαίριο ευθύνεται για πιο ολιστικές και δημιουργικές λειτουργίες.

Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, (π.χ. Wickens & Mountford, 1981; Friedman & Polson, 1982) τα δύο ημισφαίρια έχουν αυτόνομη πρόσβαση σε γνωστικές λειτουργίες και λειτουργίες εστίασης της προσοχής. Για παράδειγμα, τραυματικές μνήμες που απωθούνται στο ασυνείδητο στην πραγματικότητα αποθηκεύονται στο μη-κυρίαρχο (δεξί) ημισφαίριο και γίνονται αντιληπτές από το  κυρίαρχο (αριστερό) ημισφαίριο μόνο όταν το μη-κυρίαρχο ημισφαίριο ενεργοποιηθεί (Budzynski, 1990). Ο Budzynski (1990) ονόμασε αυτή την αυτόνομη λειτουργία των δύο ημισφαιρίων «Δυναμική Ασυμμετρία Ημισφαιρίων» (Dynamic Hemispheric Asymmetry – DHA)

Σύμφωνα με τον Budzynski (1976) και τον Wickramasekera (1978), μια συνέπεια της στέρησης ερεθισμάτων που προκαλείται στην REST, είναι η αναστολή του αριστερού (κυρίαρχο) ημισφαιρίου και η ενίσχυση της λειτουργίας του δεξιού ημισφαιρίου.

Ένα περιβάλλον τόσο στερημένο από ερεθίσματα, χωρίς μορφή και δομή όπως αυτό που προκαλείται στη REST, όπου η λογική και η αναλυτική σκέψη (αριστερό ημισφαίριο) είναι περιττοί μηχανισμοί, η λειτουργία του μη-κυρίαρχου ημισφαιρίου (δεξί ημισφαίριο) ενισχύεται σημαντικά και το άτομο είναι δυνατόν να βιώσει αυτό που ο Charles Tart (1972) ονόμασε «Καταστάσεις Μεταβλημένης Συνειδητότητας» (Altered State of Consciousness – ASC), δηλαδή:

«Μια ποιοτική εναλλαγή στο συνολικό μοτίβο νοητικής λειτουργίας, κατά την οποία το άτομο νιώθει ότι η συνειδητότητα του λειτουργεί τελείως διαφορετικά από την συνηθισμένη της λειτουργία» (p. 1203).

Ο Metzner (1992) όρισε την ASC σαν μια αλλαγή στην σκέψη, στα συναισθήματα και στην συνολική αντίληψη, όπου εμπεριέχει την αίσθηση της αρχής, της διάρκειας και του τέλους.

Αριστερό Ημισφαίριο

(Συνειδητός Νους)

Δεξί Ημισφαίριο

(Ασυνείδητος Νους)

Κριτική Ικανότητα Αναγνώριση
Λογική Ρυθμός
Μαθηματική Αντίληψη Οπτική
Διάβασμα Φαντασία
Γράψιμο Δημιουργικότητα
Ανάλυση Σύνθεση
Γλώσσα Σύμβολα
Προσωπικότητα Ταυτότητα
Έδρα υπερδραστήριων λογικών επεξεργασιών (αναλυτικός νους) Όνειρα
Αργό και ευάλωτο σε υπερφόρτωση Συναισθήματα
Γρήγορες αντιδράσεις σε φυσικά, συναισθηματικά, πραγματικά και φανταστικά γεγονότα ή αναμνήσεις
Αδιάκοπη λειτουργία

Πίνακας 1. Βασικά Χαρακτηριστικά των Δύο Ημισφαιρίων του Εγκεφάλου (Sperry, 1985)

 

 

Πηγές

  1. Budzynski, T. H. (1976). Biofeedback and twilight states of consciousness. In G. E. Schwartz & D. Shapiro, (Eds)., Consciousness and Self-regulation: Advances in Research. New York, NY: Plenum, 1,361 (385).
  2. Budzynski, T. H. (1990). Hemispheric asymmetry and REST. In P. Suedfeld, J. W. Turner, Jr. & T. H. Fine, (Eds.), Restricted Environmental Stimulation: Theoretical and Empirical Developments in Flotation REST. New York, NY: Springer Verlag, pp. 2-21.
  3. Friedman, A. & Polson, M. C. (1982). Dividing attention within and between hemispheres: Τesting a multiple resources approach to limited-capacity information processing. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 8, 625-650.
  4. Lilly, J.C. (1972).The Center of the Cyclone: An Autobiography of Inner Space (1st ed.). New York: Julian Press
  5. Lilly, J. (1977).The Deep Self: Profound Relaxation and the Tank Isolation Technique (1st ed.). Boston: Simon and Schuster.
  6. Metzner, R. (1992). Therapeutic application of altered states of consciousness (ASC). In M. Schlichting, & H. Leuner (Eds.), Worlds of consciousness (Vol. 5, pp. 185- 193). Berlin, Germany: VWB
  7. Sperry, R. W. (1985). Consciousness, personal identity, and the divided brain. In D. F. Benson & E. Zaidel, (Eds.), The Dual Brain: Hemispheric Specialization in Humans. New York, NY: Guilford. pp. 11-26
  8. Tart, C. T. (1972). States of consciousness and state-specific sciences. Science, 176, pp. 1203-1210.
  9. Wickens, C. D. & Mountford, S. J. (1981). Multiple resources, task-hemispheric integrity, and individual differences in time sharing. Human Factors, 23, pp. 211-229
  10. Wickramasekera, 1. (1978). Psychophysiological stress reduction procedures and a suggestion hypothesis: Sensory restriction and low arousal training. Presented at the meeting of the American Psychological Association, Toronto