Τι Πρόκειται να Βιώσω Στην REST

13295212_10154020325320831_2103815839_nΟ μέσος χρόνος παραμονής στο REST είναι 45 λεπτά. Σύμφωνα με αναφορές από διάφορες έρευνες, καταστάσεις που μπορεί να βιωθούν κατά την REST είναι:

 • Μεταβλημένη αντίληψη χρόνου (Kjellgren, 2003; Ludwig, 1990; Raab & Gruzelier, 1994)
 • Μεταβλημένη αντίληψη ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων (Kjellgren, Norlander, 2001)
 • Μεταβλημένη αίσθηση του σώματος (π.χ. αίσθηση ότι το σώμα αιωρείται ή ότι τα όρια του σώματος εξαφανίζονται) (Kjellgren, Norlander, 2001)
 • Διεύρυνση σκέψης (π.χ. πολλαπλοί συνειρμοί, αυξημένη δημιουργικότητα) (Neisser, 1967; Norlander, Bergman, & Archer, 1998).
 • Μνήμες από το παρελθόν. Σύμφωνα με τον Grof (1996),  μνήμες από το παρελθόν μπορεί να αναδυθούν. Τυπικά αυτές οι εμπειρίες είναι συναισθηματικά πολύ δυνατές. Παρόλα αυτά δεν είναι εύκολο να καθοριστεί αν αυτές οι μνήμες είναι πραγματικές ή αποτελούν μια συμβολοποιημένη εκδήλωση υποσυνείδητων λειτουργιών. Παρά την έντονη συναισθηματική τους φόρτιση όμως, οι περισσότεροι έχουν χαρακτηρίσει τις εμπειρίες αυτές ως θετικές που δεν προκαλούν φόβο ή δυσκολία στο άτομο (Suedfeld and Borrie, 1999)

 

 

Πηγές

 1. Grof, S. (1996). Theoretical and empirical foundations of transpersonal psychology. In S. Boorstein (Ed.),   (pp. 43-64). New York: State University of New York Press.
 2. Kjellgren, A. (2003). The experience of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique): Consciousness, creativity, subjective stress, and pain. Doctoral dissertation, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sweden. ISSN 1101- 718X
 3. Kjellgren, A., & Norlander, T. (2001). Psychedelic drugs- A study of drug induced experiences obtained by illegal drug users in relation to Stanislav Grof’s model of altered states of consciousness. Imagination, Cognition, and Personality, 20, pp. 41- 57.
 4. Neisser, U. (1967). Cognitive psychology. New York: Appleton Century Crofts.
 5. Norlander, T., Bergman, H., & Archer, T. (1998). Effects of flotation REST on creative problem solving and originality. Journal of Environmental Psychology, 18, 399- 408.
 6. Suedfeld, P., & Borrie, A. R. (1999). Health and therapeutic applications of hamber and flotation restricted environmental stimulation therapy (REST). Psychology and Health,14, pp. 545-566.