Τι είναι η REST

REST1H χρήση της μεθόδου REST μπορεί να επιφέρει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα όπως: σημαντική μείωση του στρες και διαφόρων σωματικών προβλημάτων.

Η μέθοδος ανακαλύφτηκε την δεκαετία του 1960 από τον John C. Lilly (1915-2001). Ο John C. Lilly ήταν νευροεπιστήμονας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Harvard και ψυχαναλυτής του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (National Institute of Μental Health-ΝΙΜΗ) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Lilly ενδιαφερόταν να μελετήσει τις ρίζες της συνείδησης και την σχέση της με τον εγκέφαλο. Για την μελέτη αυτή, δημιούργησε ένα πλαίσιο απόλυτα στερημένο από οποιοδήποτε εξωτερικό ερέθισμα. Το πλαίσιο αυτό ονομάστηκε αρχικά Flotation (ή Isolation) Tank, ή Sensory Deprivation Tank και αργότερα μετονομάστηκε σε Restricted Environmental Stimulation Tank (REST).

Η μέθοδος αυτή, ήρθε στην Ελλάδα το 2015 από τον Ιωάννη Δόβελο και την Έλλη Καλάκη